len tri odpovede na dizajn,

Áno, Nie a WOW!
Wow je ten, ktorý chcete.

Milton Glaser